Abstrakti esitamise tähtaeg on 1. August, 2022.

Aktsepteeritud abstraktid avaldatakse ajakirjas "Liikumine ja Sport" ISSN 1736-6364

 

Abstrakti esitamise vorm